blank
Government of Nepal Ministry of Energy Government of Nepal
निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता
 
 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाईको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना संयोजक पदको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति: २०७३-०९-०७

 

 

 

 

 
blank

Copyright © Ministry of Energy. All Rights Reserved.