blank
Government of Nepal Ministry of Energy Government of Nepal
निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता
 
 

सूचना

मितिः २०७१।९।९

यस मन्त्रालयबाट मिति २०७१।८।२५ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना अनुसार ३ थान मोटरसाइकल र २ थान स्कूटर खरिद गर्नको लागि मूल्यांकन समितिबाट निर्णय भए अनुसार VG Automobiles Pvt. Ltd. त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंले पेश गरेको VAT सहितको मूल्य रु. ८,३५,५००।– को सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको व्यहोरा सार्वजनिक गरिन्छ ।

 

 

 

 

 
blank

Copyright © Ministry of Energy. All Rights Reserved.