blank
Government of Nepal Ministry of Energy Government of Nepal
निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता
 
 

१००० किलोवाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको क्षमता निर्धारण सम्बन्धी सूचना

एक हजार किलोवाट (Kw) भन्दा कम क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्नका लागि प्रतिशत एक्सिडेन्स फ्लो निर्धारण गरी जलविद्युत आयोजनाको क्षमता निर्धारण प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयले ८० प्रतिशत एक्सिडेन्स फ्लो (Q80) लाई आधार लिने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 

 

 

 
blank

Copyright © Ministry of Energy. All Rights Reserved.