blank
Government of Nepal Ministry of Energy Government of Nepal
निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमान्दारिता र नैतिकता
 
 
 

 

 

 

 

 

जनगुनासो व्यवस्थापन

 

जनगुनासो व्यवस्थापन

 

ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा आफ्नो माग, गुनासो, उजुरी भए मन्त्रालयको इमेल ठेगाना info@moen.gov.np, टेलिफोन नं. ४२११५३१ मा टिपाउनु हुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 

Contacts

 

Ministry of Energy
Singh Durbar, Kathmandu, Nepal

 

Tel. : 977-1-4211516
Fax : 977-1-4211510

 

E-mail : info@moen.gov.np
Website : www.moen.gov.np

 

 

 

This page has been visited
Free Hit Counter times
since 12 July 2009.

 

Latitude D530

 
ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा विकास सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४          १ मेगावाट सम्मको जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ [मस्यौदा]          सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना          विद्युत आयोजनाको लागि विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४

 


 


 Complaints/Suggestions

* Name :  
Address :  
Country :  
* Email Address :  
* Reconfirm Email Address :  
* Your Complaints/Suggestions :  
* Security Check :   Security Image
 
 
 

K.P. Sharma Oli

Rt. Hon'ble Prime Minister and Minister for Energy

 

Mr. Anup Kumar Upadhyay

Mr. Anup Kumar Upadhyay

Secretary

 

Spokesperson

Mr. Dinesh Kumar Ghimire

Joint-Secretary

Tel: 01-4211536

Email: dkgmowr@hotmail.com

 

Information Officer

Mr. Buddha Ratna Tuladhar

S.D.E.

Tel: 01-4211518

 

Quick Links

 

Study Reports for Comments

 

 

राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५

 

राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजना २०६५

 

Model Project Development Agreement

 
blank

Copyright © Ministry of Energy. All Rights Reserved.